iMMovator.nl

Privacy Policy

Inleiding
Dit is de Privacy Verklaring van de stichting iMMovator, statutair gevestigd te Hilversum, kantoorhoudende te Sumatralaan 45, 1217 GP Hilversum. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen door uw aanmelding bij het iMMovator netwerk.

Verzamelde gegevens
Als u zich aanmeldt , wordt u gevraagd een profiel aan te maken en dat te uploaden. U dient tenminste de volgende persoonlijke gegevens in te voeren: uw naam, email adres, zelfgekozen gebruikersnaam en wachtwoord, functie, functieniveau en functiegebied, bedrijfsnaam en type bedrijf. Het is uitsluitend aan u om te bepalen of u ook de andere velden invult en daarmee nadere persoonlijke gegevens, bedrijfsgegevens en interesses aan ons verstrekt.

De door u in uw profiel ingevoerde gegevens gebruiken wij om u in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan het iMMovator netwerk en om u te informeren over de in het kader van het iMMovator netwerk door ons en de deelnemers van het netwerk aangeboden diensten.

Bij het aanmaken van uw profiel dient u tevens aan te geven voor welke andere deelnemers aan het iMMovator netwerk uw gegevens zichtbaar zullen zijn. Uw gegevens zullen uitsluitend voor de door u geautoriseerde deelnemers toegankelijk zijn. Wij verstrekken uw gegevens alleen aan anderen voorzover dat noodzakelijk is om u in staat te stellen deel te nemen aan het iMMovator netwerk of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wij leggen verder informatie vast (onder andere het gebruikte IP adres) met het oog op het samenstellen van gebruikersstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Gebruik van gegevens van andere deelnemers
U heeft na aanmelding toegang tot persoonlijke gegevens van andere deelnemers aan het netwerk. Deze gegevens kunt u gebruiken om te zoeken in de profielen database, contacten te leggen, gebruik te maken van andere diensten binnen het online netwerk. Het is u niet toegestaan om de betreffende gegevens voor andere doeleinden te gebruiken. In het bijzonder mag u deze gegevens niet gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden of de openbare orde, zoals voor (i) het verspreiden van computervirussen of anderszins schadelijke bestanden of programma’s; (ii) het verspreiden van materialen of berichten die lasterlijk, beledigend, obsceen of bedreigend van aard zijn; of (iii) het verspreiden of op enigerlei andere wijze beschikbaar stellen van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, zoals promotiemateriaal, “junkmail” en “spam”.

Cookies
Op de website van het iMMovator netwerk maken wij gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Kennisneming en verbetering van uw gegeven
U kunt uw eigen gegevens en uw persoonlijke instellingen altijd bekijken en zo nodig wijzigen op www.immovator.nl.

Wijzigingen
Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Vragen
Als u vragen heeft over deze Privacy Verklaring of ons privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar redactie@immovator.nl

 

Participanten van iMMovator zijn:

Email Googleplus LinkedIn Pagination Pijl Telefoon Twitter checkmark mail