iMMovator.nl

Over Business in Media

De media-industrie is volop in beweging. Nieuwe technologieën, nieuwe platforms en nieuwe spelers zorgen voor veranderingen in de keten, maar bieden mediabedrijven (van corporates tot ZZP) ook nieuwe businesskansen. Hoe signaleer je deze kansen? Wie heb je nodig om deze kansen te verzilveren? Hoe zorg je dat jouw bedrijf toekomstbestendig blijft? Deze vragen staan centraal in de track ‘Business in Media’.

Bij ‘Business in Media’ draait alles het identificeren van nieuwe business, technologie en ontwikkelingen en deze in de praktijk brengen. Signaleren, versnellen en opschalen, met een focus op media en Europa. Het verbinden van bedrijven is daarbij een van de centrale activiteiten. Startups met grote mediabedrijven om samen producten en diensten te ontwikkelen in het programma MediaMatters. Bedrijven die een gezamenlijk probleem hebben of die gezamenlijk een nieuwe markt willen betreden in een PIB-project. Of individuele bedrijven aan een adviseur uit ons netwerk voor advies op maat.

MediaMatters, innovatie-accelerator in media

Een van de onderdelen van de track ‘Business in Media’ is MediaMatters. Dit programma biedt mediabedrijven een uniek platform om kennis te maken met internationale startups en scale-ups met innovatieve oplossingen voor de media. Deze startups zijn op zoek naar partners om te groeien, de mediabedrijven zoeken naar ideeën om hun business verder te helpen. MediaMatters koppelt uitdagingen van mediabedrijven aan proposities van startups en scale-ups om samen aan nieuwe producten en diensten te werken, of om de bestaande business van mediabedrijven te verbeteren.

Naast het programma MediaMatters kan iMMovator je in de track ‘Business in Media’ ook helpen bij je internationale ambities. We gaan handelsmissies aanbieden naar congressen en andere mediahubs elders in de wereld, en we bieden ondersteuning bij programma’s zoals Partners in Business (PIB).

Participanten van iMMovator zijn:

Email Googleplus LinkedIn Pagination Pijl Telefoon Twitter checkmark mail