iMMovator.nl

iMMovator

Het iMMovator Cross Media Network is een netwerkorganisatie die zich richt op het aanjagen van innovatie in de media gedreven door economisch rendement (bedrijvigheid, omzet, investeringen).

De netwerkorganisatie richt haar activiteiten vanaf het najaar 2017 op de onderwerpen data en media, live events, virtual reality en business in media. Rondom deze onderwerpen bouwt iMMovator communities van professionals, onderzoekers en studenten en worden diverse activiteiten gepland.

iMMovator is gestart met de volgende vier tracks:

Per track worden diverse activiteiten ontwikkeld. Zoals fieldlabs om samen te experimenteren en nieuwe diensten te ontwikkelen. Of challenges, competities waarvoor makers kunnen inschrijven op concrete opdrachtbriefings en daarvoor ook een ontwikkelbudget meekrijgen. Maar ook series workshops om in een kennisbehoefte te voorzien. Ton van Mil: “De blauwdruk voor deze activiteiten zijn we aan het maken, zodat we in het najaar aan de slag kunnen gaan. Partijen die interesse hebben en bij willen dragen nodigen we uit om met ons in gesprek te gaan”.

Volg ons op Facebook, Twitter en LinkedIn.

Participanten van iMMovator zijn:

Email Googleplus LinkedIn Pagination Pijl Telefoon Twitter checkmark mail