iMMovator.nl

Disclaimer

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van stichting iMMovator is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij stichting iMMovator.

Geen garantie op juistheid
Stichting iMMovator streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. stichting iMMovator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van immovatortracks.nl op deze pagina.

Participanten van iMMovator zijn:

Email Googleplus LinkedIn Pagination Pijl Telefoon Twitter checkmark mail